Corona virus – VI PASSER PÅ HINANDEN OG TÆNKER OS OM

Vi ønsker, at pårørende trygt skal kunne besøge deres kære, derfor beder vi pårørende og besøgende om at respektere de retningslinjer, som er tilgængelige på stuerne og opslag i huset, samt lytte til personalets anvisninger.
Ved indgangen til hospice vil du blive orienteret – Vi tror på Jeres forståelse.

Velkommen

Hospice Limfjord ligger tæt ved Skive Sundhedshus og ligger i gåafstand til by, skov og fjord. I tilknytning til hospice etableres i dette år en ny Sundshedspark Pusterummet. Der er gode tilkørselsforhold med offentlige transportmidler og der parkeringsmuligheder i umiddelbar tilknytning til hospicet.

Hospice Limfjord er indrettet i en ældre renoveret ejendom. Bygningen er i flere plan med gennemgående elevator. På Hospice Limfjord er der private rum og fælles rum. Huset omfatter bl.a. hovedindgang bestående af en imødekommende reception samt lounge område, fælles dagligstue, spisestue, havestue, baderum med spabad, wellness rum, sansehave, vaskerum til privat tøj m.v. og rygerum.
De private rum er de 12 hospicestuer. Stuerne er store, lyse rum med selvstændigt badeværelse. Alle stuer er velindrettet til familien, og der er for at sætte personligt præg på stuen med, malerier, billeder, pynteting mv. De 12 stuer er forskellige og er på ca. 35 m2, hvilket giver de pårørende gode rammer for at være en naturlig del af forløbet.

Hospice er for alle patienter med en alvorlig livstruende sygdom.

Hospicefilosofien

I gode hænder – når livet er allersværest. . .
Ordet hospice betyder herberg, og er en gammel tradition, som dateres helt tilbage til korstogenes tid. Den moderne hospicebevægelse har sit udgangspunkt i 1950’ernes London, hvor Dame Cicely Saunders oprettede det første moderne hospice, St. Christopher’s Hospice. Det er herfra, at de danske hospicer har hentet inspiration.

Hospicefilosofien har et helhedssyn på patientens og de pårørendes situation, når helbredende behandling er udsigtsløs. Omdrejningspunkterne i hospicetankegangen er symptomkontrol, medinddragelse af pårørende, omsorg for efterladte, tværfaglighed, forskning og udvikling.

Hospice hjælper ved at anvende alle facetter af den lindrende behandling, pleje og omsorg, men også ved at undgå meningsløs behandling med avanceret teknologi, som kan opretholde livsfunktioner men ikke fastholde liv med mening.

På et hospice er der læger, sygeplejersker og andre specialister med erfaring inden for lindrende indsats. Den professionelle behandling og pleje går hånd i hånd med respekt for det enkelte menneskes særlige værdi og der gives en medmenneskelig omsorg, hvor de små og nære ting også tillægges betydning.

  • Hospice er for alle med en livstruende og alvorlig sygdom, hvor døden er nært forestående.
  • Ophold på hospice er gratis under loven om frit sygehusvalg
  • Omkring 20% af patienter på hospice lindres på en måde, så de kan udskrives igen.

Hospicefilosofien og sygehusvæsenet?
I de traditionelle sygehuse har forebyggelse og helbredelse en særlig høj prioritet. Opgaven med at drage omsorg for patienter, der ikke kan kureres, kan nemt blive underprioriteret. Uhelbredeligt syge kan føle sig fejlanbragt på sygehuset, fordi de ikke passer ind i det specialiserede sygehusvæsen.

I hospicefilosofien betragtes døden ikke som en fejl, men som en del af vores livsvilkår. Man ser på patienten, familien, livshistorien og den aktuelle situation som en helhed. Patienten er ikke bare sin sygdom. Når sygdom ikke længere lader sig behandle, er det mennesket i situationen, der er sagen.
Hospicefilosofien er både en udfordring og en inspiration for det traditionelle hospitalsvæsen. Således er der i følge læger en stigende interesse fra landets sygehuse for hospicetanken.

Oprettelse af hospicer har givet konkrete eksempler på hvordan pleje og omsorg af døende kan håndteres. Derudover har hospicer bidraget til at fjerne noget af tabuopfattelsen omkring døden, så det er blevet lettere at forholde sig til livets afslutning, både i personlige og politiske sammenhænge.

”You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.” —
Dame Cicely Saunders, founder of the modern hospice movement

shadow

Donation og støtte
Hospice Limfjord kan modtage donationer og gaver, disse modtages med glæde og taknemmelighed.
Nogle donationer og gaver bidrager til udsmykning og inventar på Hospice Limfjord, andre til udvikling og uddannelse af personalet på Hospice Limfjord.
Hospice Limfjord er med sit humanitære formål godkendt til at modtage arv m.m. afgiftsfrit.
Donationer kan indsættes på fores foreningskonto: Nordea, Søndergade, 7800 Skive. Reg. nr: 2600 Konto nr: 627 561 9718

***

Del med en ven